През 1995 година "Наш Дом" се трансформира в ЕАД, а от 1997 година е изцяло частно АД. Органи на управление на акционерното дружество са Общото събрание на акционерите и пет членен Съвет на директорите. Дружеството се управлява и представлява от двамата изпълнителни директори Стефан Василев и Рачо Цветков.
"Наш Дом" АД е част от холдинговата структура "Наш Дом Европа Холдинг". В тази структура влизат строителни фирми, фирма за недвижими имоти, която отдава под наем складови и търговски площи и т.н.